Logopediepraktijk Kijkduin

Buitenklingen 73, 2554BT Den Haag
T: 070-323 5008

Email: l.vandonselaar@logopediepraktijkkijkduin.nl

Top Panel
A+ R A-

Niet vergoed

 

Taalachterstanden bij meertaligheid

Spraak- en taalachterstanden bij meertalige kinderen waarvan de oorzaak puur het gevolg is van het feit dat het kind onvoldoende aan het Nederlands is blootgesteld worden niet door alle zorgverzekeraars vergoed. 

Spraak- en taalachterstanden bij meertalige volwassenen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Dyslexie en lees- en spelproblemen

Dyslexiebehandelingen worden alleen vergoed door de gemeente als er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggen dat het kind moet behoren tot de 10% dyslecten met ernstige dyslexie en dat er geen sprake is van andere stoornissen die het onderzoek en de behandeling negatief kunnen beinvloeden zoals bijvoorbeeld een concentratiestoornis. 

De overige 90% dyslecten en kinderen met lees- en spelproblemen hebben dus geen recht op vergoeding vanuit de gemeente of zorgverzekering.