Logopediepraktijk Kijkduin

Buitenklingen 73, 2554BT Den Haag
T: 070-323 5008

Email: l.vandonselaar@logopediepraktijkkijkduin.nl

Top Panel
A+ R A-

Vergoed

Vrijwel alle behandelingen die hier op de website staan vermeld, worden vanuit de basiszorgverzekering vergoed. Er zijn echter uitzonderingen. Leest u de informatie onder de tabs 'Gedeeltelijk vergoed' en 'Niet vergoed' even goed door dan kunt u bepalen in hoeverre u of uw kind in aanmerking komt voor door de zorgverzekeraar vergoede behandeling als u zichzelf of uw kind bij mij aanmeldt voor behandeling.

De behandeling van auditieve verwerkingsproblemen en  spraak-taalproblemen die samengaan met dyslexie of lees- en spelproblemen zijn kostenloos voor u.

Onderstaande (deel)behandelingen bij dyslexie of lees-spelzwakte  worden wel vergoed door de zorgverzekeraar)

 v  Trainen (deel)vaardigheden voor het aanvankelijk lezen en spellen die aan het begin van groep 3 beheerst moeten worden

 ·         trainen van de klankletterkoppeling (spellen) en letterklankkoppeling (lezen).

 ·         trainen visuele synthese (woorden in één keer lezen zonder eerst te hakken)

 ·         trainen visuele analyse (op het oog letters herkennen in een woord)

 ·         trainen visuele discriminatie (op het oog verschillen tussen (letter)tekens kunnen herkennen)

 ·         trainen van de begrippen en aanwijzingen die nodig zijn om het lees- en schrijfonderwijs te kunnen volgen

 ·         Verminderen of verhelpen van auditieve verwerkingsproblemen

 v       trainen auditief geheugen

 v       trainen auditieve discriminatie

 v       trainen van het rijmen

 v       trainen van het luisteren

 v       trainen van de auditieve discriminatie (verschillen tussen klanken horen)

 v       trainen van het bepalen van de klankpositie (welke klank hoor je op welke plek in het woord?)

 v       trainen auditieve synthese (losse klanken tot een woord plakken)

 v       trainen auditieve analyse (woorden in losse klanken hakken)