Logopediepraktijk Kijkduin

Buitenklingen 73, 2554BT Den Haag
T: 070-323 5008

Email: l.vandonselaar@logopediepraktijkkijkduin.nl

Top Panel
A+ R A-

 

Lees- en spelproblemen en problemen met de auditieve verwerking

Het overgrote deel van de kinderen dat lees- en/of spelzwak of dyslectisch is, heeft auditieve problemen. Herkent u het volgende?

  • uw kind kan klanken (letters) die op elkaar lijken niet goed op het gehoor uit elkaar houden
  • bij een dictee zet uw kind letters op de verkeerde plaats in het woord, laat letters uit het woord weg of schrijft letters op die niet in het woord horen
  • uw kind heeft moeite met het ‘hakken en plakken’ van woorden
  • uw kind heeft moeite te onthouden wat het moet doen, of wat het op moet schrijven
  • uw kind blijft moeite houden om op gehoor de juiste letter bij een klank te vinden
  • uw kind heeft moeite met rijmen; enzovoorts.

Kortom dat wat het kind moet kunnen om een voldoende te halen bij een dictee lukt niet of niet goed.

Wanneer deze auditieve problemen niet tijdig worden behandeld, kunnen zij blijven bestaan. Bovendien zal de behandeling van het lezen en het spellen dan vaak een beperkte of tijdelijke verbetering laten zien.

Lees- en spelproblemen en taal(ontwikkelings-)problemen.

Lees- en spelproblemen gaan vaak samen met taalproblemen. Het kind begrijpt dan bijvoorbeeld niet goed wat er in de klas wordt uitgelegd doordat de taal niet goed is ontwikkeld. Het lees- en/of spelprobleem is dan dus eigenlijk niet het echte probleem maar een gevolg van het taalprobleem. Logopedisten zijn specialisten in de behandeling van taalproblemen. Alleen de lees- en spelproblemen behandelen terwijl aan de andere probleemgebieden geen aandacht wordt besteed leidt zelden tot een goed en blijvend resultaat.

Lees- en spelproblemen en articulatieproblemen.

Lees- en spelproblemen kunnen ook het gevolg zijn van uitspraakproblemen. Kinderen met een zogenaamde fonologische articulatiestoornis verwisselen klanken onderling met elkaar, of laten klanken weg bij het spreken. Als kinderen de letters gaan leren in groep 3, terwijl zij de klanken met elkaar verwisselen, zie en hoor je dat weer terug bij het spellen en lezen. Als zij bijvoorbeeld in plaats van een w een v zeggen zouden zij het woordje ‘worm’ opschrijven als ‘vorm’ of wanneer zij in plaats van ‘angst’, ‘angs’ zeggen, dan zullen zij dat ook voorlezen. Het trainen van de juiste uitspraak van letters en klanken is uitsluitend het werkgebied van de logopedist.

Bovenstaande behandelingen worden wel vergoed door de zorgverzekeraar

kwaliteitsregister

kwaliteitsregister

dtltraining

loader