Logopediepraktijk Kijkduin

Buitenklingen 73, 2554BT Den Haag
T: 070-323 5008

Email: l.vandonselaar@logopediepraktijkkijkduin.nl

Top Panel
A+ R A-

Algemeen

Doorgaans vindt één behandeling per week plaats. De duur van de behandeling is mede afhankelijk van de opgelopen achterstand en de geconstateerde problemen en kan na onderzoek worden geschat. De behandeling wordt natuurlijk zo kort mogelijk gehouden maar is ook sterk afhankelijk van het oefenen thuis. Dagelijks oefenen op de manier waarop dit in de praktijk is voorgedaan, is bovendien essentieel voor het slagen van de behandeling. Vooral kinderen met dyslexie hebben veel herhaling nodig om zich een nieuwe lees- of spelvaardigheid eigen te maken. Om die reden stel ik als voorwaarde dat er een begeleider bij de behandeling aanwezig is, die thuis met het kind kan oefenen. Hoe beter en consequenter er wordt geoefend, hoe sneller het kind over het algemeen vooruit gaat en succesvoller de behandeling is.

Het is ook mogelijk in een kortdurende behandeling één specifiek probleem met het lezen en/of het spellen te laten behandelen. Ook hierbij geldt dat wanneer het om de behandeling van een kind gaat, een begeleider bij de behandeling aanwezig dient te zijn. 

In de kosten voor de dyslexiebehandeling in mijn praktijk is inbegrepen:  wekelijks een behandeling van 30 minuten, eenmalige intake en anamnese en overleg en/of afstemming van de behandeling via de telefoon of e-mail met u, school of anderen (dit geldt voor de gehele duur van de behandeling), het opstellen van een behandelplan, wekelijkse voorbereiding van de behandeling en aanpassing van het behandelplan, wekelijkse verstrekking van materiaal om thuis mee te oefenen en instructies aan de ouders/begeleiders hoe met het kind geoefend moet worden. 

Alle bovengenoemde aspecten van de behandeling zijn in het halfuur-tarief inbegrepen met uitzondering van het schrijven van (uitgebreide) verslagen, die alleen op uw verzoek worden geschreven. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Alle lees- en spelbehandelingen worden uitsluitend door mijzelf gegeven.

Neemt u voor de hoogte van het tarief a.u.b. contact met mij op.

 

.

 

Inhoud behandeling

 v       Trainen voorwaarden voor lezen en spellen (vergoed)

 v       Trainen van het klankzuivere spellen, groep 3

 v       Trainen lezen en spellen, groep 4 tot en met 8

 v       Trainingen lezen en spellen vanaf 12 jaar

  

Logopediste, spraak/taalspecialist, dyslexiespecialist.

Deze unieke combinatie van specialismen biedt een groot voordeel boven de hulp die gegeven kan worden door behandelaars die geen logopedische kennis hebben. Veel behandelaars werken met ieder kind of iedere volwassene op dezelfde manier en met dezelfde methode. Ieder mens is echter anders. Ik ben als therapeut opgeleid om naar de mens als geheel te kijken en door middel van onderzoek precies duidelijk te krijgen wat het probleem is of de problemen zijn. Ik breng de sterktes en zwaktes van ieder kind of iedere volwassene in kaart waardoor ik maatwerk kan bieden en een behandelplan speciaal voor die persoon schrijf.

Let op: U bent geheel vrij om na de vergoede behandeling van spraakproblemen, taalproblemen, auditieve verwerkingsproblemen of andere logopedische problemen die vaak samengaan met dyslexie, een andere behandelaar te zoeken voor de behandeling van de lees- en spelproblemen als u daar de voorkeur aan geeft.