Logopediepraktijk Kijkduin

Buitenklingen 73, 2554BT Den Haag
T: 070-323 5008

Email: l.vandonselaar@logopediepraktijkkijkduin.nl

Top Panel
A+ R A-

Spraakproblemen

  •  verbale( ontwikkelings)dyspraxia
  •  achterstand in de uitspraak van klanken
  •  fonetische articulatiestoornis     (klanken die niet correct worden gevormd zonder dat de betekenis van het woord wordt aangetast, b.v. slissen)
  •  fonologische articulatiestoornissen     (klanken die niet correct worden gevormd, worden vervangen of weggelaten waardoor de betekenis van het woord wordt aangetast)
  •  monotone spraak
  •  te snel spreken
  •  te langzaam spreken
  •  onduidelijk spreken