A+ R A-

Aanmelding

U kunt uw kind (vanaf 2 jaar) of uzelf telefonisch aanmelden bij de praktijk. U kunt ook via e-mail uw naam doorgeven, dan neem ik contact met u op voor de aanmeldingsgegevens. Voor aanmeldingen of vragen kunt u dagelijks tussen 9.00 en 11.00 uur bellen behalve op donderdag, op de overige tijden kunt u alleen bellen voor korte mededelingen of het achterlaten van uw telefoonnummer om teruggebeld te worden. Mocht u mijn voicemail krijgen als u belt spreekt u dan uw naam en telefoonnummer in dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

 

Aanmelding voor logopedische behandeling kan rechtstreeks gebeuren of via een verwijzer. Aanmelding zonder verwijsbriefje is in mijn praktijk mogelijk sinds de invoering van de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL.) Echter niet alle zorgverzekeraars staan dit toe. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Mocht uw zorgverzekeraar geen DTL toestaan dan heeft u een verwijsbriefje nodig waarop een verwijsdatum, naam, adres en handtekening van de verwijzer en een verwijsindicatie voor de te geven behandeling moet staan. Wanneer u vermoedt dat er sprake is van een logopedische stoornis of een logopedisch probleem kunt u ook eenmalig onderzoek aanvragen. Logopedie wordt in 2014 vergoed vanuit de basisverzekering. Het is echter mogelijk dat  ik geen contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar. De vergoeding kan dan afwijken. U kunt  hier bij mij meer informatie over opvragen. 

Een verwijzer kan zijn:

 •  Huisarts
 •  Tandarts
 •  Consultatiebureau arts
 •  Schoolarts
 •  Arts van het Audiologisch centrum

 Of een specialist zoals:

 •  KNO arts
 •  Orthodontist
 •  Longarts
 •  Neuroloog enzovoorts.

 Signaleerders

 • Volwassenen bemerken het over het algemeen bij zichzelf als er sprake is van logopedische problemen. In het geval van kinderen signaleren de ouders vaak dat er iets aan de hand is met hun kinderen maar kinderen worden ook regelmatig door school geadviseerd om naar een logopedist te gaan. De leerkracht kan de ontwikkeling en prestaties van een kind vergelijken met die van andere kinderen van dezelfde leeftijd en bemerkt daardoor vaak eerder dat er bij een kind problemen zijn in de spraak/taalontwikkeling, de auditieve verwerking of met het lezen en schrijven.
 • Ook crèches, peuterspeelzalen en VTO teams kunnen signaleerder zijn van logopedische problemen.
 • Wanneer een kind van 2 jaar nog niet praat, is dat zeker een reden om een logopedist te raadplegen. Hoe eerder spraak- en of taalproblemen worden onderkend hoe beter!

dtltraining

kwaliteitsregister

kwaliteitsregister

Adresgegevens

Logopediepraktijk Kijkduin

Buitenklingen 73

2554BT Den Haag

tel. 070-323 5008